Halaman

UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Ternak

no-image.jpg

KEPALA UPTD PRUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR TERNAK

Nama                  : FAUZAN AZIMA, SE          

NIP                     :  19761114 200901 1 004

Pangkat/GOl       : Penata / III.c

KTU UPTD PRUMAH POTONG HEWAN DAN PASAR TERNAK

Nama                  : TENGKU ZUKRIMAN, SP        

NIP                     :  19730920 200901 1 002

Pangkat/GOl       : Penata Tk. I  / III.d